ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem:

logo

 

 

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Prodávající

00logo Dstoys sro

Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, 140 00

IČO: 10964479

Jednatel společnosti:  Petra Kesslerová

Výdejní místo:

Sušilova 1778/8, Přerov 75002

 

Internetový obchod: www.desi-style.cz


E-mailová adresa: desistyle@seznam.cz


Telefonní číslo: +420 602 614 516

 

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:Adresa:


Telefon: 


E-mail:

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Číslo objednávky:


Datum objednání:


Datum převzetí:


Specifikace zboží


Žádám o vrácení peněžních prostředků


Na bankovní účet č. ____________________________

__________
V ___________________ dne ___________________ ____________________________________

podpis

 

Nepoškozené zboží zašlete nebo vraťte osobně na adresu:

DESI-STYLE.CZ 

 Petra  Kesslerová

Sušilova 1778/8,

750 02 PŘEROV,

kdykoli po předešlé domluvě (e-mail, telefon, Po-Pá 10-16 hodin), a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupnísmlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.

  

logo