REKLAMACE

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

logo

WWW.DESI-STYLE.CZ

 

Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:Telefon:
E-mail:

 

Reklamované zboží: Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.
2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a žes nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

 

Prodávající:

00logo Dstoys sro

Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, 140 00

IČO: 10964479

Jednatel společnosti:  Petra Kesslerová

Výdejní místo:

Sušilova 1778/8, Přerov 75002

+420 602 614 516

desistyle@seznam.cz 

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně po předchozí domluvě(e-mail, telefon, Po-Pá 11-14 hodin) na adresu POBOČKY:

spolu s kopií prodejního dokladu.

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________

 

logo